Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2680(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0305/2012

Debatai :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 17.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0263

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

17.1. Žmogaus teisės ir saugumo padėtis Sahelio regione (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 ir B7-0329/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0305/2012

(keičiama B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 ir B7-0327/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra ir Corina Creţu S&D frakcijos vardu,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0263)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0329/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika