Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2680(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0305/2012

Debaty :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 17.1

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0263

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

17.1. Prawa człowieka i sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 i B7-0329/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0305/2012

(zastępujący B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 i B7-0327/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra i Corina Creţu w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2012)0263)

(Projekt rezolucji B7-0329/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności