Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2680(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0305/2012

Debatter :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 17.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0263

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

17.1. Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012, B7-0327/2012 och B7-0329/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0305/2012

(ersätter B7-0305/2012, B7-0321/2012, B7-0323/2012, B7-0324/2012, B7-0326/2012 och B7-0327/2012)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra och Corina Creţu för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin och Sonia Alfano för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen,

Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0263)

(Resolutionsförslag B7-0329/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy