Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2681(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0308/2012

Rozpravy :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 17.2

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0264

Zápis
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk

17.2. Případy beztrestnosti na Filipínách (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0308/2012

(nahrazující B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 a B7-0335/2012):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Csaba Sógor za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Pino Arlacchi za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR,

Fiorello Provera za skupinu EFD,

Willy Meyer za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0264)

Právní upozornění - Ochrana soukromí