Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2681(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0308/2012

Arutelud :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Hääletused :

PV 14/06/2012 - 17.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0264

Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg

17.2. Karistamatuse juhud Filipiinidel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ja B7-0335/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0308/2012

(asendades B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 ja B7-0335/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel,

Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0264)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika