Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2681(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0308/2012

Debatten :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Stemmingen :

PV 14/06/2012 - 17.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0264

Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

17.2. Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 en B7-0335/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0308/2012

(ter vervanging van B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 en B7-0335/2012):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė en Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie,

Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0264)

Juridische mededeling - Privacybeleid