Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2681(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0308/2012

Debaty :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 17.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0264

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

17.2. Przypadki bezkarności na Filipinach (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 i B7-0335/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0308/2012

(zastępujący B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 i B7-0335/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė i Csaba Sógor w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD,

Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0264)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności