Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2681(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0308/2012

Dezbateri :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Voturi :

PV 14/06/2012 - 17.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0264

Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2012 - Strasbourg

17.2. Cazuri de impunitate în Filipine (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0308/2012

(care înlocuieşte B7-0308/2012, B7-0330/2012, B7-0331/2012, B7-0332/2012, B7-0333/2012, B7-0334/2012 şi B7-0335/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė şi Csaba Sógor, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Marc Tarabella şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD,

Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0264)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate