Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0309/2012

Rozpravy :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0265

Zápis
Čtvrtek, 14. června 2012 - Štrasburk

17.3. Situace etnických menšin v Íránu (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0309/2012

(nahrazující B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 a B7-0328/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer a Pino Arlacchi za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR,

Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2012)0265)

Vystoupení

Bernd Posselt předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 7, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí