Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0309/2012

Arutelud :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Hääletused :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0265

Protokoll
Neljapäev, 14. juuni 2012 - Strasbourg

17.3. Etniliste vähemuste olukord Iraanis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ja B7-0328/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0309/2012

(asendades B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ja B7-0328/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Cornelia Ernst ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0265)

Sõnavõtt

Bernd Posselt esitas lõike 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika