Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0309/2012

Debatai :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Balsavimas :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0265

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. birželio 14 d. - Strasbūras

17.3. Etninių mažumų padėtis Irane (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ir B7-0328/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0309/2012

(keičiama B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 ir B7-0328/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Cornelia Ernst ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0265).

Kalbėjo:

Bernd Posselt pateikė žodinį 7 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika