Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2682(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0309/2012

Debatten :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Stemmingen :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0265

Notulen
Donderdag 14 juni 2012 - Straatsburg

17.3. Situatie van etnische minderheden in Iran (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 en B7-0328/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0309/2012

(ter vervanging van B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 en B7-0328/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie,

Cornelia Ernst en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0265)

Het woord werd gevoerd door:

Bernd Posselt om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 7, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid