Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2682(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0309/2012

Debaty :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Głosowanie :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0265

Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2012 r. - Strasburg

17.3. Sytuacja mniejszości etnicznych w Iranie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 i B7-0328/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0309/2012

(zastępujący B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 i B7-0328/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR,

Cornelia Ernst i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2012)0265)

Wystąpienie

Bernd Posselt przedstawił poprawkę ustną do ust. 7, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności