Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0309/2012

Debatter :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Omröstningar :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0265

Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg

17.3. Situationen för de etniska minoriteterna i Iran (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 och B7-0328/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0309/2012

(ersätter B7-0309/2012, B7-0311/2012, B7-0313/2012, B7-0318/2012, B7-0322/2012, B7-0325/2012 och B7-0328/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer och Pino Arlacchi för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen,

Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0265)

Inlägg

Bernd Posselt, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy