Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Тибет (внесени предложения за резолюция)
 6.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (разискване)
 7.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (разискване)
 8.Млекопроизводителите в Европа (разискване)
 9.Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)
 10.Съобщения на председателството
 11.Време за гласуване
  11.1.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества ***I (гласуване)
  11.3.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели ***I (гласуване)
  11.4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (гласуване)
  11.5.Положението в Тибет (гласуване)
  11.6.Бъдещето на Aкта за единния пазар (гласуване)
  11.7.Бъдещето на европейското дружествено право (гласуване)
  11.8.Към възстановяване и създаване на работни места (гласуване)
  11.9.Генитално осакатяване на жени (гласуване)
  11.10.Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  16.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел
  16.2.Случаи на безнаказаност във Филипините
  16.3.Положението на етническите малцинства в Иран
 17.Време за гласуване
  17.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел (гласуване)
  17.2.Случаи на безнаказаност във Филипините (гласуване)
  17.3.Положението на етническите малцинства в Иран (гласуване)
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Внесени документи
 21.Решения относно някои документи
 22.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 24.График на следващите заседания
 25.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)
Протокол (246 kb) Списък на присъствалите (57 kb)    Поименни гласувания (1354 kb) Приложение 1 (9 kb) 
 
Протокол (275 kb) Списък на присъствалите (49 kb) Резултати от различните гласувания (357 kb) Поименни гласувания (692 kb)    
 
Протокол (282 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (533 kb) Поименни гласувания (1451 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност