Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 14. juni 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Tibet (indgivne beslutningsforslag)
 6.Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (forhandling)
 7.Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forhandling)
 8.Europæiske mælkeproducenter (forhandling)
 9.Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)
 10.Meddelelser fra formanden
 11.Afstemningstid
  11.1.Sildebestanden i området vest for Skotland ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  11.2.Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ***I (afstemning)
  11.3.Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål ***I (afstemning)
  11.4.Offentlige høringer og tilgængeligheden heraf på alle EU-sprog (afstemning)
  11.5.Situationen i Tibet (afstemning)
  11.6.Fremtiden for akten for det indre marked (afstemning)
  11.7.Fremtiden for europæisk selskabsret (afstemning)
  11.8.Et opsving med høj beskæftigelse (afstemning)
  11.9.Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (afstemning)
  11.10.Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  16.1.Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen
  16.2.Tilfælde af straffrihed i Filippinerne
  16.3.Situationen for etniske mindretal i Iran
 17.Afstemningstid
  17.1.Menneskerettigheder og sikkerhedssituationen i Sahel-regionen (afstemning)
  17.2.Tilfælde af straffrihed i Filippinerne (afstemning)
  17.3.Situationen for etniske mindretal i Iran (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Modtagne dokumenter
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 22.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 23.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 24.Tidspunkt for næste mødeperiode
 25.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Indførelse af en europæisk uge for øget bevidsthed om hjertestop (skriftlig erklæring)
Protokol (222 kb) Deltagerliste (57 kb)    Afstemning ved navneopråb (1354 kb) Bilag 1 (9 kb) 
 
Protokol (236 kb) Deltagerliste (50 kb) Afstemningsresultater (339 kb) Afstemning ved navneopråb (674 kb)    
 
Protokol (256 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (330 kb) Afstemning ved navneopråb (1437 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik