Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Η κατάσταση στο Θιβέτ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 6.Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
 7.Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (συζήτηση)
 8.Ευρωπαίοι παραγωγοί γάλακτος (συζήτηση)
 9.Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης στο θέμα της καρδιακής ανακοπής (γραπτή δήλωση)
 10.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες ***I (ψηφοφορία)
  
11.3.Τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)
  
11.4.Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
11.5.Η κατάσταση στο Θιβέτ (ψηφοφορία)
  
11.6.Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  
11.7.Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (ψηφοφορία)
  
11.8.Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (ψηφοφορία)
  
11.9.Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (ψηφοφορία)
  
11.10.Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
16.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ
  
16.2.Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες
  
16.3.Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ (ψηφοφορία)
  
17.2.Περιπτώσεις ατιμωρησίας στις Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
17.3.Η κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 22.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 23.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 24.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 25.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Création d'une semaine européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1354 kb) Παράρτημα 1 (9 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (410 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (688 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (281 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (527 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1446 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου