Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Torstai 14. kesäkuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Julkiset kuulemiset ja niiden saatavuus kaikilla EU-kielillä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tiibetin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet ***I (keskustelu)
 7.Skotlannin länsipuolisen alueen sillikanta ***I (keskustelu)
 8.Euroopan maidontuottajat (keskustelu)
 9.Sydänpysähdystietouden eurooppalaisen teemaviikon perustaminen (kirjallinen kannanotto)
 10.Puhemiehen ilmoitukset
 11.Äänestykset
  
11.1.Skotlannin länsipuolisen alueen sillikanta ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
11.2.Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuusvaarat ***I (äänestys)
  
11.3.Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet ***I (äänestys)
  
11.4.Julkiset kuulemiset ja niiden saatavuus kaikilla EU-kielillä (äänestys)
  
11.5.Tiibetin tilanne (äänestys)
  
11.6.Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tulevaisuus (äänestys)
  
11.7.Eurooppalaisen yhtiöoikeuden tulevaisuus (äänestys)
  
11.8.Työllistävää elpymistä koskeva tavoite (äänestys)
  
11.9.Naisten sukupuolielinten silpominen (äänestys)
  
11.10.Ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamat silikonigeeliä sisältävät vialliset rintaimplantit (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 16.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
16.1.Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne
  
16.2.Rankaisemattomuus Filippiineillä
  
16.3.Etnisten vähemmistöjen tilanne Iranissa
 17.Äänestykset
  
17.1.Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne (äänestys)
  
17.2.Rankaisemattomuus Filippiineillä (äänestys)
  
17.3.Etnisten vähemmistöjen tilanne Iranissa (äänestys)
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 22.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 23.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 24.Seuraavien istuntojen aikataulu
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Sydänpysähdystietouden eurooppalaisen teemaviikon perustaminen (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (57 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (1354 kb) Liite 1 (9 kb) 
 
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (49 kb) Äänestysten tulokset (403 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (717 kb)    
 
Pöytäkirja (251 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (332 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1375 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö