Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 14 juni 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Tibet (ingivna resolutionsförslag)
 6.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***I (debatt)
 7.Sillbeståndet i området väster om Skottland ***I (debatt)
 8.Europeiska mjölkproducenter (debatt)
 9.Instiftande av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtstillestånd (skriftlig förklaring)
 10.Meddelanden från talmannen
 11.Omröstning
  
11.1.Sillbeståndet i området väster om Skottland ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår ***I (omröstning)
  
11.3.Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och livsmedel för speciella medicinska ändamål ***I (omröstning)
  
11.4.Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (omröstning)
  
11.5.Situationen i Tibet (omröstning)
  
11.6.Framtiden för inremarknadsakten (omröstning)
  
11.7.Framtiden för EU:s bolagsrätt (omröstning)
  
11.8.Återhämtning med ökad sysselsättning (omröstning)
  
11.9.Kvinnlig könsstympning (omröstning)
  
11.10.Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
16.1.Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen
  
16.2.Fall av straffrihet i Filippinerna
  
16.3.Situationen för de etniska minoriteterna i Iran
 17.Omröstning
  
17.1.Mänskliga rättigheter och säkerhetssituationen i Sahelregionen (omröstning)
  
17.2.Fall av straffrihet i Filippinerna (omröstning)
  
17.3.Situationen för de etniska minoriteterna i Iran (omröstning)
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Inkomna dokument
 21.Beslut om vissa dokument
 22.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 23.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Instiftande av Europeiska veckan för ökad medvetenhet om hjärtstillestånd (skriftlig förklaring)
Protokoll (225 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1354 kb) Bilaga 1 (9 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (396 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (669 kb)    
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (332 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1372 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy