Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 2 juli 2012 - Straatsburg

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Volledige verslagen

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Het woord wordt gevoerd door Sonia Alfano, die mededeelt dat zij tijdens de laatste plenaire vergadering afwezig was, omdat zij als voorzitter van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van het Europees Parlement door de Verenigde Naties was uitgenodigd.

Juridische mededeling - Privacybeleid