Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

3. Δήλωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την πρόσφατη καθαίρεση του Προέδρου Fernando Lugo από το κοινοβούλιο της Παραγουάης και εκφράζει την ανησυχία του Σώματος όσον αφορά το γεγονός αυτό. Αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλει αντιπροσωπεία προκειμένου να διερευνήσει τα θέματα επιτόπου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου