Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 2. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

12. Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä:

1) suullisesti vastattavat kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000129/2012) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta ja Elmar Brok AFET-valiokunnan puolesta komissiolle: EY:n ja Israelin välinen sopimus - teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja hyväksyminen (CAA) - Euro-Välimeri-sopimuksen lisäpöytäkirja (B7-0119/2012)

- (O-000127/2012) Gabriel Mato Adrover PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: CITES-sopimus ja alusten vuokrauksen vuoksi uhattuna olevat lippuvaltion velvoitteet (B7-0120/2012).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Elena Băsescu, Chris Davies, Andrey Kovatchev, Isabella Lövin ja Kristian Vigenin Mustanmeren delfiinien suojeluun (0023/2012)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris Välimeren alueen karjateiden historiallisen, taloudellisen, tuotannollisen ja kulttuuriperinnön suojelemiseen (0024/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö