Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0195/2012

Ingediende teksten :

A7-0195/2012

Debatten :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Stemmingen :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0271

Notulen
Maandag 2 juli 2012 - Straatsburg

18. Controleapparaat in het wegvervoer ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Silvia-Adriana Ţicău leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jim Higgins, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Mathieu Grosch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, Inés Ayala Sender, Peter van Dalen, Jaroslav Paška en Antonio Cancian.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door John Bufton en Georges Bach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ismail Ertug, Elena Băsescu, Olga Sehnalová, Andrew Henry William Brons en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 3.7.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid