Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2297(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0192/2012

Teksty złożone :

A7-0192/2012

Debaty :

PV 02/07/2012 - 20
CRE 02/07/2012 - 20

Głosowanie :

PV 03/07/2012 - 6.8
CRE 03/07/2012 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0273

Protokół
Poniedziałek, 2 lipca 2012 r. - Strasburg

20. Wdrożenie przepisów UE dotyczących wody (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej [2011/2297(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Richard Seeber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Nikolaos Chountis (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE, Edite Estrela w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Sandrine Bélier w imieniu grupy Verts/ALE, Miroslav Ouzký w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Csanád Szegedi niezrzeszony, Salvatore Tatarella, Adam Gierek, Chris Davies, Marina Yannakoudakis, Marie-Christine Vergiat i Andreas Mölzer

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christa Klaß, Inés Ayala Sender, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez João Ferreirę, i Åsa Westlund.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Oana Antonescu, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski, Cristina Gutiérrez-Cortines i Seán Kelly.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Richard Seeber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 3 lipca 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności