Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 2 юли 2012 г. - Страсбург

21. Състав на Парламента

Компетентните органи на Франция съобщиха, че:

Съгласно френското законодателство относно избора на членове на ЕП, Nora Berra, избрана от избирателен район Юг-Изток и заместена в ЕП от Michel Dantin за периода, през който тя изпълняваше функциите на държавен секретар към френското правителство, прие своя мандат на член на ЕП, считано от 16 юни 2012 г.

Damien Abad и Estelle Grelier бяха избрани за депутати в Националното събрание на Франция. Парламентът отбеляза, че съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори изпълняването на тези функции е несъвместимо с мандата на член на ЕП и отбеляза освобождаването на местата им, считано от 17 юни 2012 г.

Isabelle Thomas беше избрана за член на ЕП на мястото на Stéphane Le Foll, считано от 16 май 2012 г.

Jean-Louis Cottigny беше избран за член на ЕП на мястото на Estelle Grelier, считано от 17 юни 2012 г.

Michel Dantin беше избран за член на ЕП на мястото на Damien Abad, считано от 17 юни 2012 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny и Michel Dantin заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност