Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 2. července 2012 - Štrasburk

21. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily, že:

v souladu s francouzskými právními předpisy týkajícími se volby členů Evropského parlamentu vykonává Nora Berra, která byla zvolena v jihovýchodním volebním okrsku a kterou v Parlamentu po dobu výkonu její funkce státní tajemnice ve francouzské vládě nahradil Michel Dantin, svůj mandát poslankyně Evropského parlamentu s účinností od 16. června 2012,

Damien Abad a Estelle Grelier byli zvoleni poslanci francouzského parlamentu. Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s účinností od 17. června 2012,

Isabelle Thomas, kterou byl nahrazen Stéphane Le Foll, byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu s účinností od 16. května 2012,

Jean-Louis Cottigny, kterým byla nahrazena Estelle Grelier, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 17. června 2012,

Michel Dantin, kterým byl nahrazen Damien Abad, byl zvolen poslancem Evropského parlamentu s účinností od 17. června 2012.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny et Michel Dantin v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí