Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 2 lipca 2012 r. - Strasburg

21. Skład Parlamentu

Właściwe władze francuskie poinformowały, że:

Zgodnie z ustawodawstwem francuskim dotyczącym wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Nora Berra, wybrana w okręgu południowo-wschodnim i zastąpiona przez Michela Dantina na okres pełnienia powierzonego jej urzędu sekretarz stanu w rządzie francuskim, od dnia 16 czerwca 2012 r. objęła mandat posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Damien Abad i Estelle Grelier zostali wybrani na członków Zgromadzenia Narodowego Francji. Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, pełnienie tego urzędu jest niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym Parlament ogłosił wakaty ze skutkiem od dnia 17 czerwca 2012 r.

Isabelle Thomas została wybrana na członkinię Parlamentu Europejskiego, zastępując Stéphana Le Foll ze skutkiem od dnia 16 maja 2012 r.

Jean-Louis Cottigny został wybrany na członka Parlamentu Europejskiego, zastępując Estelle Grelier ze skutkiem od dnia 17 czerwca 2012 r.

Michel Dantin został wybrany na członka Parlamentu Europejskiego, zastępując Damiena Abada ze skutkiem od dnia 17 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Nora Berra, Isabelle Thomas, Jean-Louis Cottigny i Michel Dantin biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności