Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0205/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0205/2012

Συζήτηση :

PV 02/07/2012 - 24
CRE 02/07/2012 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2012 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

24. ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες [2012/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Dieter-Lebrecht Koch και Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Οι Dieter-Lebrecht Koch και Olga Sehnalová προβαίνουν στην παρουσίαση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Zita Gurmai, Anna Záborská, Phil Prendergast και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.7.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου