Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 2. juuli 2012 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 6.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 13.Petitsioonid
 14.Assigneeringute ümberpaigutamine
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (arutelu)
 18.Autovedudel kasutatavad sõidumeerikud ***I (arutelu)
 19.Tolliasutuste kontroll intellektuaalomandiõiguste järgimise üle ***I (arutelu)
 20.ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Loomade kaitset ja heaolu käsitlev strateegia (lühiettekanne)
 24.eCall: uus numbrile 112 valitud hädaabikõnede teenus kodanikele (lühiettekanne)
 25.Euroopasse investeerimise atraktiivsus (lühiettekanne)
 26.Idapartnerluse kaubandusaspektid (lühiettekanne)
 27.ELi makropiirkondade strateegiate areng: hetkeseis ja tulevikuväljavaated, eelkõige Vahemere piirkonnas (lühiettekanne)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika