Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 2. heinäkuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 10.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Vetoomukset
 14.Määrärahojen siirrot
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (keskustelu)
 18.Tieliikenteen valvontalaitteet ***I (keskustelu)
 19.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta ***I (keskustelu)
 20.EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)
 21.Parlamentin kokoonpano
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia (lyhyt esittely)
 24.eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille (lyhyt esittely)
 25.Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (lyhyt esittely)
 26.Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (lyhyt esittely)
 27.EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät, erityisesti Välimeren alueella (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (60 kb) 
 
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö