Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 2. jūlijs - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 5.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 6.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 7.Reglamenta interpretācija
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 10.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 11.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 13.Lūgumraksti
 14.Apropriāciju pārvietojumi
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Darba kārtība
 17.Eiropas dzelzceļa vienotā telpa ***II (debates)
 18.Reģistrācijas kontrolierīces, ko izmanto autotransportā ***I (debates)
 19.Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā ***I (debates)
 20.ES tiesību aktu īstenošana ūdens apsaimniekošanas jomā (debates)
 21.Parlamenta sastāvs
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija (īss izklāsts)
 24.eCall - jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem (īss izklāsts)
 25.Eiropas pievilcība investīcijām (īss izklāsts)
 26.Tirdzniecības aspekti Austrumu partnerībā (īss izklāsts)
 27.ES makroreģionālo stratēģiju attīstība: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (154 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb) 
 
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) 
 
Protokols (226 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika