Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 2 juli 2012 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 6.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 10.Vervallen schriftelijke verklaringen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening)
 13.Verzoekschriften
 14.Kredietoverschrijvingen
 15.Ingekomen stukken
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Eén Europese spoorwegruimte ***II (debat)
 18.Controleapparaat in het wegvervoer ***I (debat)
 19.Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane ***I (debat)
 20.Uitvoering van de EU-waterwetgeving (debat)
 21.Samenstelling Parlement
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren (korte presentatie)
 24.eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers (korte presentatie)
 25.Aantrekkelijkheid van investeren in Europa (korte presentatie)
 26.Handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)
 27.Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (155 kb) Presentielijst (60 kb) 
 
Notulen (167 kb) Presentielijst (51 kb) 
 
Notulen (230 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid