Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 2 juli 2012 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 5.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 12.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)
 13.Framställningar
 14.Anslagsöverföringar
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (debatt)
 18.Färdskrivare vid vägtransporter ***I (debatt)
 19.Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I (debatt)
 20.Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (kortfattad redogörelse)
 24.eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (kortfattad redogörelse)
 25.Europas attraktionskraft på investerare (kortfattad redogörelse)
 26.Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 27.Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (156 kb) Närvarolista (60 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (226 kb) Närvarolista (64 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy