Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. július 3., Kedd - Strasbourg

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A leszbikusokkal szembeni erőszak és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogai Afrikában

- Marina Yannakoudakis és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a leszbikusokkal szembeni erőszakról és a leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és interszexuálisok jogairól Afrikában (B7-0401/2012).

II.   A véleménynyilvánítás szabadsága Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Fehéroroszországban, különös tekintettel Andrzej Poczobut ügyére (B7-0405/2012).

III.   A kényszerabortusszal kapcsolatban kipattant botrány Kínában

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen és Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, sa kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser és Liisa Jaakonsaari, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki és Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kényszerabortusszal kapcsolatban Kínában kipattant botrányról (B7-0399/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat