Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 3 ta' Lulju 2012 - Strasburgu

3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika

- Marina Yannakoudakis u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0389/2012);

- Edit Bauer, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Monica Luisa Macovei u Eija-Riitta Korhola f'isem il-Grupp PPE, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0391/2012);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0392/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0397/2012);

- Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0400/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Mikael Gustafsson, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika (B7-0401/2012).

II.   Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej Poczobut

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0393/2012);

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0394/2012);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström u Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0402/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0403/2012);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0404/2012);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikulari l-każ ta' Andrzej Poczobut (B7-0405/2012).

III.   L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0388/2012);

- Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen u Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0390/2012);

- Véronique De Keyser u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0395/2012);

- Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0396/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki u Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, dwar l-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0398/2012);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-abort sfurzat fiċ-Ċina (B7-0399/2012).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.

Avviż legali - Politika tal-privatezza