Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 3. juli 2012 - Strasbourg

4. Gennemgang af det danske formandskab (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det danske formandskab

Helle Thorning-Schmidt (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Søren Bo Søndergaard for GUE/NGL-Gruppen, Morten Messerschmidt for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jens Rohde, Daniël van der Stoep, løsgænger, Lambert van Nistelrooij og Dan Jørgensen.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar og Ivailo Kalfin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard og Andrew Henry William Brons.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Liisa Jaakonsaari og Petru Constantin Luhan.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Helle Thorning-Schmidt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik