Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg

4. Przegląd prezydencji duńskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przegląd prezydencji duńskiej

Helle Thorning-Schmidt (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, Morten Messerschmidt w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jens Rohde, Daniël van der Stoep, niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij i Dan Jørgensen.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar i Ivailo Kalfin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard i Andrew Henry William Brons.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Liisa Jaakonsaari i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Helle Thorning-Schmidt.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności