Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

4. Genomgång av det danska ordförandeskapet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomgång av det danska ordförandeskapet

Helle Thorning-Schmidt (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Martin Callanan för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jens Rohde, Daniël van der Stoep, grupplös, Lambert van Nistelrooij och Dan Jørgensen.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Talare: Jens Rohde, Emilie Turunen, Anna Rosbach, Andreas Mölzer, Raffaele Baldassarre, Juan Fernando López Aguilar och Ivailo Kalfin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ingeborg Gräßle, Zita Gurmai, Seán Kelly, Morten Løkkegaard och Andrew Henry William Brons.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Liisa Jaakonsaari och Petru Constantin Luhan.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Helle Thorning-Schmidt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy