Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 3. července 2012 - Štrasburk

5. Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012) (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)

Předseda učinil krátké úvodní prohlášení.

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (předseda poděkoval Hermanu Van Rompuyovi za jeho účast v rozpravě a zdůraznil význam Parlamentu coby spolurozhodujícího orgánu) a Elmar Brok.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou a Anna Záborská.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Rebecca Harms.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.15 zápisu ze dne 4.7.2012.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupil Elmar Brok.

Právní upozornění - Ochrana soukromí