Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (puhemies kiitti Herman Van Rompuyta siitä, että tämä osallistui keskusteluun, mutta korosti samalla parlamentin roolia toisena päätöksentekijänä) ja Elmar Brok.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou ja Anna Záborská.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Rebecca Harms.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.15.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Elmar Brok käytti puheenvuoron.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö