Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2012 m. liepos 3 d. - Strasbūras

5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados (diskusijos)
Stenograma

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pranešimą.

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ana Gomes pateiktą klausimą, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (Pirmininkas padėkojo Herman Van Rompuy už jo dalyvavimą diskusijose, kartu pabrėždamas Parlamento kaip bendro sprendimo procedūros dalyvio vaidmens svarbą) ir Elmar Brok.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou ir Anna Záborská.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides ir Othmar Karas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Rebecca Harms.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 m. liepos 4 d..

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elmar Brok.

Teisinė informacija - Privatumo politika