Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2012. gada 3. jūlijs - Strasbūra

5. Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
Stenogramma

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi.

Priekšsēdētājs teica dažus ievadvārdus.

Herman Van Rompuy (Eiropadomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Barry Madlener, pie grupām nepiederošs deputāts, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (priekšsēdētājs pateicās Herman Van Rompuy par piedalīšanos debatēs, vienlaikus akcentējot arī Parlamenta kā Padomei līdztiesīga lēmumu pieņēmēja nozīmi) un Elmar Brok.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou un Anna Záborská.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides un Othmar Karas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās José Manuel Barroso un Rebecca Harms.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 4. jūlija protokola 7.15. punkts.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elmar Brok.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika