Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 3. julij 2012 - Strasbourg

5. Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012)

Predsednik je podal kratko uvodno izjavo.

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joseph Daul, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Barry Madlener samostojni poslanec, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Mario Borghezio, Ewald Stadler, Giuseppe Gargani, Enrique Guerrero Salom, Wolf Klinz, Rolandas Paksas, Françoise Grossetête, Udo Bullmann, Carl Haglund, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Luis de Grandes Pascual, Elisa Ferreira, Herman Van Rompuy (predsednik se je zahvalil Hermanu Van Rompuyu za njegovo sodelovanje pri razpravi in poudaril pomembno vlogo Evropskega parlamenta v postopku soodločanja) ter Elmar Brok.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Göran Färm, Marian-Jean Marinescu, Anni Podimata, Paulo Rangel, Edit Herczog, Marietta Giannakou in Anna Záborská.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorili so Marianne Thyssen, Gay Mitchell, Ioannis Kasoulides in Othmar Karas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Charles Goerens, Zigmantas Balčytis, Zofija Mazej Kukovič, Marisa Matias in Monika Flašíková Beňová.

Govorila sta José Manuel Barroso in Rebecca Harms.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika z dne 4.7.2012.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govoril je Elmar Brok.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov