Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0195/2012

Ingivna texter :

A7-0195/2012

Debatter :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Omröstningar :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0271

Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

6.6. Färdskrivare vid vägtransporter ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 [COM(2011)0451 - C7-0205/2011- 2011/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0271)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0271)

Inlägg

Silvia-Adriana Ţicău (föredragande), före omröstningen om de identiska ändringsförslagen 124 och 133, och före omröstningen om ändringsförslag 95.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy