Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0205/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0205/2012

Συζήτηση :

PV 02/07/2012 - 24
CRE 02/07/2012 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2012 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο

6.9. ηλε-κλήση (eCall): μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες [2012/2056(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Dieter-Lebrecht Koch και Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0274)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου