Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

6. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Införandet av en europeisk social märkning (artikel 124 i arbetsordningen) (omröstning)

6.2. Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.3. Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.4. Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

6.5. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***II (omröstning)

6.6. Färdskrivare vid vägtransporter ***I (omröstning)

6.7. Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs ***I (omröstning)

6.8. Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (omröstning)

6.9. eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (omröstning)

6.10. Europas attraktionskraft på investerare (omröstning)

6.11. Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy