Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.55 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Franz Obermayr om utdelningen av broschyrer utanför plenisalen (Talmannen noterade detta).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy