Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0167(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0204/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0204/2012

Keskustelut :

PV 03/07/2012 - 10
CRE 03/07/2012 - 10

Äänestykset :

PV 04/07/2012 - 7.10
CRE 04/07/2012 - 7.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0287

Pöytäkirja
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - Strasbourg

10. EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä [12195/2011 - C7-0027/2012- 2011/0167(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0204/2012)

David Martin esitteli suosituksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Zahradil (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Amelia Andersdotter (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dimitrios Droutsas (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella ja Jörg Leichtfried, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marine Le Pen, Daniel Caspary, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht ja Françoise Castex, Véronique De Keyser, Metin Kazak ja Sandrine Bélier.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: David Campbell Bannerman joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Paul Murphy, Gerard Batten, Martin Ehrenhauser, Marielle Gallo, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini ja Ivo Vajgl, Luigi Berlinguer, Marielle de Sarnez, Eva Lichtenberger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Romana Jordan, Matteo Salvini, Laurence J.A.J. Stassen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ria Oomen-Ruijten, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Ehrenhauser, Jörg Leichtfried, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Cristiana Muscardini, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jan Philipp Albrecht, Maria Badia i Cutchet, Charles Goerens, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Franziska Keller, Paweł Zalewski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, Cecilia Wikström, Yannick Jadot, Tokia Saïfi, Francesco De Angelis, Carl Schlyter, Ria Oomen-Ruijten, Vital Moreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Cristiana Muscardini, Françoise Castex, Alojz Peterle, Marek Siwiec, Erminia Mazzoni, Gianluca Susta, Ivailo Kalfin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tanja Fajon ja Ricardo Cortés Lastra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Simon Busuttil, Josefa Andrés Barea, Kristiina Ojuland, Helga Trüpel, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Romana Jordan ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja David Martin.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2012, kohta 7.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö