Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2016(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0215/2012

Teksty złożone :

A7-0215/2012

Debaty :

PV 03/07/2012 - 11
CRE 03/07/2012 - 11

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.12
CRE 04/07/2012 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0289

Protokół
Wtorek, 3 lipca 2012 r. - Strasburg

11. Budżet 2013 - upoważnienie do rozmów trójstronnych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2013 [2012/2016(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Gay Mitchell (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Peter Šťastný (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Philippe Boulland (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Georgios Stavrakakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Esther de Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Salvatore Iacolino (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Enrique Guerrero Salom (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, László Surján, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Sampo Terho, Monika Hohlmeier i José Manuel Fernandes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 4 lipca 2012 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności