Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2016(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0215/2012

Ingivna texter :

A7-0215/2012

Debatter :

PV 03/07/2012 - 11
CRE 03/07/2012 - 11

Omröstningar :

PV 04/07/2012 - 7.12
CRE 04/07/2012 - 7.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0289

Protokoll
Tisdagen den 3 juli 2012 - Strasbourg

11. 2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (debatt)
CRE

Betänkande om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2013 [2012/2016(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Anneli Jäätteenmäki (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Gay Mitchell (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Peter Šťastný (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Philippe Boulland (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Georgios Stavrakakis (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Esther de Lange (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Salvatore Iacolino (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Enrique Guerrero Salom (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, Alexander Alvaro för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, László Surján, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Lucas Hartong, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Sampo Terho, Monika Hohlmeier och José Manuel Fernandes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij och Jaroslav Paška.

Talare: Janusz Lewandowski och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 4.7.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy